The Callisto Protocol Polityka prywatności

The Callisto ProtocolPolityka prywatności

Data wejścia w życie i ostatniej aktualizacji: 01.12.2022

1. Wprowadzenie

Firma KRAFTON, Inc. i jej spółki stowarzyszone („my", „nasz", „Firma" lub „my") gromadzą i przetwarzają informacje o użytkownikach („Ty", „użytkownik" lub „gracz"). Dostarczamy graczom gry wideo („Gry”), oficjalne strony („Strony”) oraz usługi związane z Grą (np. wydarzenia, ankiety oraz obsługę klienta) („Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe Użytkownika w trakcie i po zakończeniu współpracy z nami, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami polityki prywatności oraz ze wszelkimi innymi informacjami, które przekazujemy w określonych przypadkach podczas pozyskiwania lub przetwarzania danych osobowych, aby wiedział, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy takie dane osobowe oraz jakie są jego prawa.

2. Dane, które zbieramy

Gromadzimy informacje o Użytkowniku podczas grania w nasze Gry i korzystania z naszych Usług. Informacje te mogą być wymagane do nawiązania z Użytkownikiem stosunków umownych lub do wykonania umowy z Użytkownikiem (np. do świadczenia Gry lub Usługi na żądanie Użytkownika), a niepodanie tych informacji może uniemożliwić nam dostarczenie żądanych Gier lub świadczenie Usług. Informacje, które gromadzimy, dzielą się na dwie różne kategorie:

1) Informacje pozyskiwane bezpośrednio od użytkownika

Grając w naszą Grę i/lub korzystając z naszych Usług, użytkownik może przekazywać nam następujące informacje. Informacje przekazywane nam przez użytkownika mogą się różnić w zależności od okoliczności. Są to na przykład:

- Identyfikator platformy(*), historia zakupów itp. w celu udostępnienia i obsługi Gry,

- adres e-mail, historia zakupów, informacje o urządzeniu i historia problemów, z jakimi spotyka się użytkownik (w celu zapewnienia obsługi klienta), oraz

- adres e-mail, płeć, wiek, kraj zamieszkania, język oraz informacje dotyczące dostarczania towarów (tj. imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu) (w przypadku udziału w ankiecie i innych wydarzeniach).

(*) Zbieramy pewne informacje z Twojego profilu/konta platformy podmiotu zewnętrznego, zgodnie z warunkami tej platformy i jej ustawieniami prywatności.

2) Dane zebrane automatycznie

Podczas grania w nasze Gry online i/lub korzystania z naszych Usług automatycznie gromadzimy pewne informacje. Zakres informacji gromadzonych automatycznie może być różny, ale na ogół obejmuje:

- informacje o urządzeniu (w tym m.in. adres IP, identyfikator urządzenia, model urządzenia, typ sieci, wersja systemu operacyjnego, ustawienia strefy czasowej, stan baterii, rozdzielczość ekranu itp.),

- informacje o zdarzeniach na urządzeniu, w tym raporty o awariach i szczegóły dotyczące aktywności systemu (np. informacje o błędzie podczas korzystania z naszych usług, utracie dostępu do Internetu itp.), oraz

- zachowanie użytkownika podczas korzystania z naszej Strony i/lub Usług.

3. Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie i podobnych technologii do rozpoznawania przeglądarki lub urządzenia użytkownika, poznawania jego zainteresowań, udostępniania mu podstawowych funkcji i usług oraz do innych celów. Zatwierdzone podmioty zewnętrzne mogą również umieszczać pliki cookie i stosować powiązane technologie podczas korzystania przez użytkownika z naszej Strony lub Gry.

1) Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki pobierane na komputer użytkownika (jeżeli przeglądarka umożliwia przyjmowanie plików cookie) w celu śledzenia ruchu na stronach internetowych oraz dostosowania ich do potrzeb użytkownika. Większość przeglądarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie z dysku twardego komputera, zablokowanie plików cookie lub otrzymanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookie, należy zapoznać się z instrukcją przeglądarki lub wybrać zakładkę „Pomoc” w menu przeglądarki. Pamiętaj jednak, że w przypadku zablokowania plików cookie niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie.

Nie kontrolujemy plików cookie w reklamach podmiotów zewnętrznych i zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności reklamodawców i usług reklamowych, aby dowiedzieć się, jak wykorzystują pliki cookie i inne technologie. Reklamy pojawiające się na Stronie mogą być dostarczane użytkownikowi przez zewnętrzne firmy reklamowe. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o wizytach użytkownika na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania reklam na naszej Stronie i innych stronach dotyczących towarów i usług, które mogą być dla Użytkownika interesujące.

2) Analiza wykorzystania strony internetowej

Na naszej Stronie korzystamy z usług analitycznych umożliwiających nam rejestrowanie informacji na temat korzystania ze Strony oraz stałe ulepszanie naszej oferty.

Ta Strona korzysta z Google® Analytics, usług analizy witryny internetowej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Możemy korzystać z następujących funkcji reklamowych Google® Analytics i pozyskiwać dane osobowe udostępniane przez Google, a użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie tych funkcji w ustawieniach reklamowych Google’s: Remarketing z wykorzystaniem Google® Analytics; Raport ekspozycji Google® Display Network; Raport demografii i zainteresowań Google®; oraz zintegrowana usługa umożliwiająca gromadzenie danych za pośrednictwem Google® Analytics poprzez wykorzystanie reklamowych plików cookie i anonimowych identyfikatorów.

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z wykorzystywania informacji lub danych przez Google Analytics, może pobrać dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Gromadzone informacje wykorzystujemy do różnych celów, przede wszystkim do udostępniania Gry i Usług graczom takim jak użytkownik oraz do poprawy jakości Gry i Usług. Cele te obejmują między innymi:

- obsługę i udostępnianie Gier i Usług,

- zapewnienie możliwości udziału w wydarzeniach lub ankietach związanych z grą (np. w celu dostarczenia towarów graczom),

- zapewnienie obsługi klienta poprzez przyjmowanie zapytań i udzielanie na nie odpowiedzi,

- wysyłanie biuletynów informacyjnych o naszej Grze lub Usługach (np. powiadomienia o nowych grach lub istotnych aktualizacjach itp.),

- dostarczanie informacji reklamowych oraz informacji o wydarzeniach marketingowych i promocyjnych lub ankietach,

- rozwiązywanie problemów technicznych i poprawa jakości gry,

- zabezpieczenie techniczne przed użyciem nieautoryzowanych programów, oprogramowania do hakowania i oszukiwania,

- zapobieganie, wykrywanie, identyfikowanie, badanie i reagowanie na potencjalne lub rzeczywiste roszczenia, zobowiązania, niedozwolone zachowania i działalność przestępczą.

W większości przypadków przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika jest niezbędne do udostępnienia Gry lub Usługi, udzielenia mu odpowiedzi lub przetworzenia jego prośby. Możemy również przetwarzać informacje o użytkowniku w celu spełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych. Czasem możemy poprosić o zgodę na wykorzystanie informacji o użytkowniku z określonych powodów. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem, kontaktując się z nami pod adresem podanym w niniejszej Polityce.

5. Udostępnianie Twoich danych

Udzielamy zgody podmiotom zewnętrznym, w tym dostawcom usług, którzy przetwarzają dane osobowe w celu wykonywania różnych czynności, takich jak zapewnienie obsługi klienta i zarządzanie naszymi społecznościami. Do podmiotów zewnętrznych należą m.in.:

– platformy do grania innych firm (podczas grania w trybie online),

– dostawcy usług przetwarzania w chmurze,

– dostawcy usług płatniczych, którzy pomagają w dokonywaniu płatności za transakcje,

– platformy marketingowe i dostawców usług analitycznych związanych z zachowaniami graczy w celu dostosowania Gry lub Usługi i prowadzenia działań marketingowych,

– dostawców usług badań ankietowych online służących ulepszeniu Gry lub Usługi,

– dostawcy usług zapobiegających oszustwom,

– dostawców obsługi klienta, odpowiadających na zapytania użytkowników.

Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub zgodnego z prawem żądania dostępu do danych, w związku z fuzją lub przejęciem, naszym podmiotom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszych zasadach polityki prywatności lub jeśli użytkownik w inny sposób wyraził na to zgodę lub na polecenie użytkownika.

6. Międzynarodowy transfer danych

Nasza firma działa na całym świecie i w celu świadczenia naszych Usług możemy przesyłać dane użytkownika do innych krajów i regionów poza miejscem jego pobytu. Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony prywatności danych osobowych użytkownika, które będą przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane. W zależności od miejsca pobytu, możemy przetwarzać dane Użytkownika tylko w określonych regionach (jak szczegółowo opisano poniżej).

7. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Z zasady usuwamy dane osobowe niezwłocznie po osiągnięciu celu ich gromadzenia. Dane osobowe przechowywane w formie fizycznej będą niszczone lub spalane, a dane osobowe przechowywane w formie elektronicznej będą usuwane przy użyciu środków technicznych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Możemy jednak zachować dane osobowe użytkownika nawet po zamknięciu przez niego konta lub zaprzestaniu udostępniania Gry lub świadczenia Usług na jego rzecz, jeśli zachowanie danych osobowych jest w uzasadniony sposób konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, spełnienia wymogów regulacyjnych, rozstrzygnięcia sporów, zapobiegania oszustwom, fałszerstwom lub nadużyciom albo w celu egzekwowania niniejszej polityki prywatności lub innych umów zawartych przez nas z graczem.

8. Nasza polityka dotycząca dzieci

Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy świadomie żadnych danych osobowych dzieci (granica wieku zależy od kraju zamieszkania użytkownika) bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców lub w sposób dozwolony przez prawo. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, możesz skontaktować się z nami i poprosić o usunięcie informacji o dziecku z naszego systemu.

9. Łącza i usługi podmiotów zewnętrznych

Klikając link do strony internetowej podmiotu zewnętrznego, w tym reklamę, opuścisz Grę lub Stronę i przejdziesz do wybranej strony internetowej. Ponieważ nie możemy kontrolować działań podmiotów zewnętrznych, nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez te podmioty i nie możemy zagwarantować, że będą one przestrzegać tych samych zasad prywatności i bezpieczeństwa, co my. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdego innego usługodawcy, u którego użytkownik zamawia usługi. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę internetową innej firmy, do której prowadzi link z naszymi Grami lub Usługami, przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych powinien zapoznać się z polityką prywatności tej strony.

10. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zobowiązujemy się do wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowania i usuwania elementów umożliwiających identyfikację, aby zapobiec przypadkowemu wyciekowi, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych użytkownika w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto wprowadzamy kontrole, które mają na celu ograniczenie dostępu do danych osobowych użytkowników wyłącznie do pracowników, agenci itp., którzy muszą je uzyskać z przyczyn związanych z wykonywaną pracą. Będą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązani do zachowania poufności. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa, aby radzić sobie z wszelkimi podejrzeniami naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani. Należy jednak pamiętać, że żadna transmisja danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna i nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa wszelkich gromadzonych i wykorzystywanych przez nas informacji.

11. Inne umowy regulujące korzystanie ze Strony

Twoje prawa i obowiązki dotyczące korzystania z Gry, Strony i Usług podlegają oprócz niniejszej Polityki prywatności naszym Warunkom świadczenia usług, wszelkim innym dodatkowym umowom oraz innym obowiązującym zasadom, wytycznym i wymaganiom. Podczas rejestracji w celu korzystania z tej Strony zapoznaj się dokładnie z każdą ze wspomnianych umów, ponieważ przed rozpoczęciem korzystania z Usługi musisz zaakceptować każdą z nich.

12. Twoje prawa dotyczące prywatności

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia. Aby złożyć wniosek dotyczący Twoich praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w rozdziale „Kontakt”. Odpowiemy na wszystkie wnioski otrzymane od osób, które chcą skorzystać z przysługujących im praw ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

13. Zmiany

Nasza firma ma prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian, jakie uznamy za właściwe w zakresie którejkolwiek z części niniejszej Polityki Prywatności, publikując lub wyświetlając zmienioną Politykę na naszej Stronie. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki podana jest w polu „Data wejścia w życie i ostatniej aktualizacji” na początku dokumentu.

14. Skontaktuj się z nami

W razie ewentualnych pytań dotyczących niniejszej Polityki lub korzystania z niniejszej Gry, Strony lub Usług należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@krafton.com.

Dla wygody użytkowników niniejsza Polityka prywatności została przetłumaczona na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a innymi wersjami, wersja angielska będzie rozstrzygająca. Dla graczy koreańskich obowiązują jednak koreańskie zasady ochrony prywatności.

[WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU]

W przypadku, gdy zastosowanie mają poniższe sekcje i występuje konflikt między nimi a resztą Polityki, pierwszeństwo mają poniższe sekcje.

1. EOG, Szwajcaria i Wielka Brytania

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, możesz złożyć skargę do organu ochrony danych UE/UK/EOG w swoim kraju lub regionie, w którym doszło do domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych.

- Naszym przedstawicielem w UE jest firma VeraSafe Netherlands BV, dostępna pod adresem Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam, Holandia. Aby się skontaktować, należy użyć formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative.

- Naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii jest firma VeraSafe United Kingdom Ltd., dostępna pod adresem 37 Albert Embankment, London SE1 7TL, Wielka Brytania. Aby się skontaktować, należy użyć formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative.

A) Transfer danych do państw trzecich

Jeśli przekazujemy dane użytkownika poza obszar EOG do kraju, który nie jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, staramy się zastosować odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Zabezpieczenia te mogą obejmować umowy o przekazywaniu danych, w których zastosowano najnowsze standardowe klauzule umowne (forma umowy o przekazywaniu danych zatwierdzona wstępnie przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych). Użytkownik może poprosić o kopię takich odpowiednich środków, kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. W innych przypadkach przekazujemy dane osobowe za zgodą, w celu wykonania umowy z Użytkownikiem lub w celu realizacji ważnego uzasadnionego interesu w sposób, który nie przeważa nad prawami i wolnościami Użytkownika.

B) Prawa użytkownika w zakresie ochrony prywatności

W razie wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych. Organem ochrony danych, do którego można wnieść skargę, może być w szczególności organ właściwy dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

2. Stany Zjednoczone

A) Nevada

Jeśli jesteś mieszkańcem Nevady, nie sprzedajemy Twoich danych osobowych. Niemniej jednak, jeśli jesteś mieszkańcem Nevady, który zakupił od nas Grę lub dowolne Usługi, możesz przesłać prośbę o zarejestrowanie swoich preferencji dotyczących rezygnacji w przyszłości.

B) Kalifornia

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci dodatkowe prawa. Więcej informacji na temat praw użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć lub na naszej stronie internetowej: Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii.