The Callisto Protocol Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 2023.06.14.

1. Wprowadzenie

2. Dane, które zbieramy

3. Sposób wykorzystywania danych Użytkownika

4. Sposób udostępniania danych Użytkownika

5. Pliki cookie i podobne technologie

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

7. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

8. Nasza polityka dotycząca dzieci

9. Łącza i usługi podmiotów zewnętrznych

10. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

11. Prawa Użytkownika dotyczące prywatności

12. Zmiany

13. Kontakt

Dodatek. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Wprowadzenie

Firma KRAFTON, Inc. („my", „nasz" lub „Firma") gromadzi, wykorzystuje i przetwarza informacje o Użytkownikach („Ty", „Użytkownik" lub „Gracz"). Dostarczamy różne usługi związane z Grą (tj. grę, witrynę, wydarzenie, ankietę oraz obsługę klienta) („Gry i Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) dotyczy informacji osobowych udostępnianych, gromadzonych lub generowanych podczas uzyskiwania dostępu do naszych Gier i Usług, ich subskrybowania oraz korzystania z nich, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują inne niezależne zasady prywatności. Niniejsza Polityka obejmuje nasze Gry i Usługi oraz wyjaśnia prawa i możliwości wyboru Użytkownika w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych, i sposoby komunikowania się z nami. Niniejsza Polityka nie dotyczy działań związanych z przechodzeniem do innych stron z naszych Gier i Usług.

Od czasu do czasu będziemy aktualizować treść niniejszej Polityki. Każdorazowo po wprowadzeniu zmian zmienimy datę wejścia w życie podaną powyżej. Będziemy okresowo informować Użytkownika o niniejszej Polityce lub wszelkich istotnych zmianach w niej wprowadzonych, a dalsze korzystanie z naszych Gier i Usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację Polityki w zmienionej wersji. Zachęcamy Użytkownika do okresowego przeglądania treści niniejszej Polityki, aby na bieżąco znać zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika. Od czasu do czasu możemy prosić użytkownika o potwierdzenie akceptacji niniejszej Polityki gdy oferujemy mu nasze Gry i Usługi.

2. Dane, które zbieramy

Gromadzimy podane poniżej kategorie informacji, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować lub opisywać Użytkownika lub jego urządzenie, lub informacje, które mogą być w uzasadniony sposób powiązane z Użytkownikiem lub jego urządzeniem. Informacje przekazywane nam przez Użytkownika mogą się różnić w zależności od okoliczności. Są to na przykład:

a. identyfikatory, takie jak Identyfikator platformy(*), adres e-mail, nazwa, adres IP, adres pocztowy, numer telefonu, data urodzenia, płeć, kraj zamieszkania, język, narodowość itp.;

b. informacje o aktywności w Internecie lub innych podobnych sieciach, np. zachowanie Użytkownika podczas przeglądania witryn i informacje o urządzeniu podczas korzystania z naszych Gier i Usług (tj. model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, adres MAC, identyfikator urządzenia, typ sieci, ustawienia strefy czasowej, stan baterii, rozdzielczość ekranu itp.), itp.;

c. informacje dotyczące gry, np. raporty o awariach i szczegóły dotyczące aktywności systemu (takie jak ustawienia gry, data/czas gry itp.);

d. informacje o transakcjach, takie jak data zakupu, pozycje itp.

(*) Zbieramy pewne informacje z profilu/konta Użytkownika na platformie podmiotu zewnętrznego zgodnie z warunkami tej platformy i jej ustawieniami prywatności.

Dane te wykorzystujemy do obsługi i ulepszania naszych Gier i Usług. Niektóre z tych informacji są gromadzone za pomocą plików cookie i powiązanych narzędzi/technologii internetowych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Pliki cookie i powiązane technologie” poniżej.

3. Sposób wykorzystywania danych Użytkownika

Gromadzone informacje wykorzystujemy do różnych celów, przede wszystkim do udostępniania Gier i Usług graczom takim jak Użytkownik oraz do poprawy jakości Gier i Usług. Cele te obejmują między innymi:

1) obsługę i udostępnianie naszych Gier i Usług;

2) tworzenie nowych gier, poprawę jakości naszych Gier i Usług oraz usuwanie błędów;

3) wykrywanie i podejmowanie działań w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z naszych Gier i Usług;

4) obsługę zapytań i próśb Użytkownika (np. dotyczących zwrotu pieniędzy za przedmioty w grze itp.);

5) dostarczanie informacji reklamowych oraz innych informacji dotyczących wydarzeń marketingowych i promocyjnych, oraz ankiet;

6) śledzenie wzorców użytkowania, analizowanie trendów użytkowników i obliczanie statystyk dotyczących korzystania z Gier i Usług;

7) zapobieganie, wykrywanie, identyfikowanie, badanie i reagowanie na potencjalne lub rzeczywiste roszczenia, zobowiązania, niedozwolone zachowania, oszustwa, działania hakerskie lub działalność przestępczą; oraz

8) zapewnienie zgodności i egzekwowanie wymogów prawnych, umów i zasad.

W większości przypadków przetwarzanie przez nas danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi lub przetworzenia jego prośby. Możemy również przetwarzać informacje o Użytkowniku w celu spełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych. Czasem możemy poprosić o zgodę na wykorzystanie informacji o Użytkowniku z określonych powodów. Udzieloną wcześniej zgodę, jeżeli jest ona wymagana, można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem podanym w niniejszej Polityce.

4. Sposób udostępniania danych Użytkownika

W związku z dostarczaniem Użytkownikowi naszych Gier i Usług udostępniamy pewne dane osobowe podmiotom zewnętrznym w tym dostawcom usług, którzy przetwarzają je w naszym imieniu w związku z dostarczaniem Użytkownikowi naszych Gier i Usług, np. w celu obsługi klienta i zarządzania naszą społecznością. Poniżej przedstawiono przykłady podmiotów zewnętrznych. Nie udostępniamy informacji o Użytkowniku podmiotom zewnętrznym na potrzeby wielokontekstowych reklam behawioralnych.

1) platformy do grania innych firm (podczas grania w trybie online);

2) dostawcy rozwiązań do wykrywania oszustw i zapobiegania im w celu zapewnienia bezpiecznego i uczciwego środowiska gry;

3) dostawcy usług przetwarzania w chmurze w celu świadczenia usług przechowywania danych w chmurze;

4) dostawcy usług płatniczych, którzy pomagają w dokonywaniu płatności za transakcje lub świadczą usługi wypłacania środków dla sprzedawców;

5) platformy marketingowe i dostawcy usług analitycznych dotyczących zachowań graczy, w celu dostosowania Usługi do potrzeb użytkowników oraz prowadzenia działań marketingowych;

6) dostawcy usług internetowych badań ankietowych służących ulepszeniu Gier i Usług;

7) dostawcy obsługi klienta odpowiadający na zapytania użytkowników; oraz

8) firmy kurierskie dostarczające towary graczom.

Możemy udostępniać informacje o Użytkowniku, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub zgodnego z prawem żądania dostępu do danych, w związku z fuzją lub przejęciem, naszym podmiotom stowarzyszonym (LISTA naszych podmiotów stowarzyszonych) w celach opisanych w niniejszej Polityce lub jeśli Użytkownik w inny sposób wyraził na to zgodę, lub na polecenie Użytkownika.

5. Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie i innych technologii do rozpoznawania przeglądarki lub urządzenia Użytkownika, poznawania jego zainteresowań, udostępniania mu podstawowych funkcji i usług oraz do innych celów. Zatwierdzone podmioty zewnętrzne mogą również umieszczać pliki cookie i stosować powiązane technologie podczas korzystania przez Użytkownika z naszych Gier i Usług.

1) Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki pobierane na komputer Użytkownika (jeżeli przeglądarka umożliwia przyjmowanie plików cookie) w celu śledzenia ruchu w witrynach oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie z dysku twardego komputera, zablokowanie akceptacji plików cookie lub otrzymanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookie, należy zapoznać się z instrukcją przeglądarki lub wybrać zakładkę „Pomoc” w menu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania plików cookie niektóre części naszych witryn mogą nie działać poprawnie.

Nie kontrolujemy plików cookie w reklamach innych firm i zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności reklamodawców lub serwisów reklamowych, aby dowiedzieć się więcej o stosowaniu przez nich plików cookie i innych technologii. Reklamy pojawiające się w naszych witrynach mogą być dostarczane Użytkownikowi przez zewnętrzne firmy reklamowe. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o wizytach Użytkownika w naszych witrynach w celu dostarczania reklam na naszej Stronie i innych stronach dotyczących towarów i usług, które mogą być dla Użytkownika interesujące.

2) Analiza wykorzystania witryny

W naszych witrynach korzystamy z usług analitycznych umożliwiających nam rejestrowanie informacji na temat korzystania ze Strony oraz stałe ulepszanie naszej oferty.

Nasze Gry i Usługi korzystają z Google® Analytics, usług analizy witryny internetowej oferowanych przez Google Inc. („Google”). Możemy korzystać z następujących funkcji reklamowych Google® Analytics i pozyskiwać informacje osobowe udostępniane przez Google, a Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie tych funkcji w ustawieniach reklamowych Google: remarketing z wykorzystaniem Google® Analytics; raport ekspozycji w sieci reklamowej Google®; raport demografii i zainteresowań Google® Analytics; oraz zintegrowana usługa umożliwiająca gromadzenie danych za pośrednictwem Google® Analytics poprzez wykorzystanie reklamowych plików cookie i anonimowych identyfikatorów.

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy

Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z wykorzystywania informacji lub danych przez Google Analytics, może pobrać dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3) Technologiazapobiegająca oszustwom i wyłudzeniom

Staramy się zapewnić bezpieczne i uczciwe środowisko gry wszystkim graczom. Podczas gdy Użytkownik gra, my lub podmioty zewnętrzne możemy używać plików cookie i podobnych technologii lub gromadzić dane o komputerze lub urządzeniu Użytkownika w celu zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa i uwierzytelniania.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nasza firma działa na całym świecie i w celu zapewniania naszych Gier i Usług możemy przesyłać dane Użytkownika do innych krajów i regionów poza krajem jego pobytu. Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony prywatności informacji osobowych Użytkownika, które będą przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane, oraz w stosownych przypadkach do zawierania umów o zachowaniu poufności i stosowania standardowych klauzul umownych z dostawcami. Dodatkowe informacje dotyczące przekazywania danych osobowych Użytkownika do państw trzecich są dostępne w zależności od jego regionu. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Warunki uzupełniające poniżej.

7. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Z zasady usuwamy dane osobowe niezwłocznie po realizacji celu ich gromadzenia. Dane osobowe przechowywane w formie fizycznej będą niszczone lub spalane, a dane osobowe przechowywane w formie elektronicznej będą usuwane przy użyciu środków technicznych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Możemy jednak zachować dane osobowe Użytkownika nawet po zamknięciu przez niego konta lub zaprzestaniu świadczenia Usług na jego rzecz, jeśli zachowanie danych osobowych jest w uzasadniony sposób konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, spełnienia wymogów regulacyjnych, rozstrzygnięcia sporów, zapobiegania oszustwom, fałszerstwom lub nadużyciom albo w celu egzekwowania niniejszej Polityki lub innych umów zawartych przez nas z Graczem.

8. Nasza polityka dotycząca dzieci

Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej 18. roku życia bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców lub w sposób dozwolony prawem. Jeśli rodzic lub opiekun uważa, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, może skontaktować się z nami i poprosić o usunięcie informacji o dziecku z naszego systemu.

9. Łącza i usługi podmiotów zewnętrznych

Klikając link do witryny podmiotu zewnętrznego, w tym reklamę, Użytkownik opuści naszą witrynę i przejdzie do wybranej witryny. Ponieważ nie możemy kontrolować działań podmiotów zewnętrznych, nie możemy zagwarantować, że będą one przestrzegać tych samych zasad prywatności i bezpieczeństwa co my. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdego innego usługodawcy, u którego Użytkownik zamawia usługi. Jeśli Użytkownik odwiedzi witrynę podmiotu zewnętrznego, do której prowadzi link z naszych Gier i Usług, przed podaniem jakichkolwiek informacji osobowych powinien zapoznać się z polityką prywatności tej strony.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

W celu ochrony danych osobowych zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie i usuwanie danych identyfikacyjnych. Ponadto dostęp do informacji osobowych Użytkownika mają wyłącznie pracownicy, agenci osoby lub firmy, którym są one niezbędne z przyczyn związanych z wykonywaną pracą. Będą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i w stosownych przypadkach będą zobowiązani do zachowania poufności. Należy jednak pamiętać, że żadna transmisja danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczna i dlatego nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa wszelkich gromadzonych i wykorzystywanych przez nas informacji. Nasze działania związane z ochroną danych są każdego roku audytowane przez organy zewnętrzne zgodnie z obowiązującym w Korei standardem bezpieczeństwa informacji ISMS-P (Personal Information & Information Security Management System).

11. Prawa Użytkownika dotyczące prywatności

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego informacji osobowych lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania, a także zażądać dostępu do swoich informacji osobowych, ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia. Aby złożyć wniosek dotyczący praw Użytkownika lub w razie jakichkolwiek innych pytań, należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w punkcie „13. Kontakt”. Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymane od osób, które chcą skorzystać z przysługujących im praw ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

12. Zmiany

Możemy w każdej chwili i według własnego uznania zmienić dowolną część niniejszej Polityki, publikując lub wyświetlając zmienioną Politykę w naszych Grach i Usługach. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszej Polityce, w naszych witrynach lub Grach i Usługach, opublikujemy widoczny komunikat bądź w inny sposób poinformujemy Użytkownika, zanim wejdą w życie. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

13. Kontakt

W razie ewentualnych pytań dotyczących niniejszej Polityki lub korzystania z naszych Gier i Usług należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@krafton.com.

Dla wygody użytkowników niniejsza Polityka prywatności została przetłumaczona na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a innymi wersjami wersja angielska będzie rozstrzygająca. W przypadku użytkowników koreańskich obowiązuje jednak koreańska polityka prywatności.

Dodatek. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Ta część naszej Polityki dotyczy osób zamieszkałych w poniższych jurysdykcjach. W przypadku gdy występuje konflikt między Polityką a niniejszą sekcją, obowiązują postanowienia tej sekcji.

1. EOG i Wielka Brytania

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii, może złożyć skargę do stosownego organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie, w którym doszło do domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych.

Naszym przedstawicielem w UE jest firma VeraSafe Netherlands BV, dostępna pod adresem Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam, Holandia. Aby się skontaktować, należy użyć formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative.

Naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii jest firma VeraSafe United Kingdom Ltd., dostępna pod adresem 37 Albert Embankment, London SE1 7TL, Wielka Brytania. Aby się skontaktować, należy użyć formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative.

1) Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jeśli przekazujemy dane Użytkownika poza obszar EOG do kraju, który nie jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, staramy się zastosować odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Zabezpieczenia te mogą obejmować umowy o przekazywaniu danych, w których zastosowano najnowsze standardowe klauzule umowne (forma umowy o przekazywaniu danych zatwierdzona wstępnie przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych). Użytkownik może poprosić o kopię takich odpowiednich środków, kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce. W innych przypadkach przekazujemy dane osobowe za zgodą w celu wykonania umowy z Użytkownikiem lub w celu realizacji ważnego uzasadnionego interesu w sposób, który nie przeważa nad prawami i wolnościami Użytkownika.

2) Prawa Użytkownika dotyczące prywatności

W razie wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas informacji osobowych Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych. Organem ochrony danych, do którego można wnieść skargę, może być organ właściwy dla miejsca zamieszkania Użytkownika, jego miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

2. Stany Zjednoczone

1) Nevada

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Nevada, nie sprzedajemy danych osobowych zgodnie z definicją tego terminu w prawie stanowym. Niemniej jednak, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Nevada, który zakupił od nas elementy gier lub towary, może przesłać prośbę o zarejestrowanie swoich preferencji dotyczących rezygnacji na przyszłość.

2) Kalifornia

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, mogą mu przysługiwać prawa opisane poniżej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy gromadziliśmy następujące kategorie danych osobowych dotyczących Użytkownika:

a. identyfikatory, takie jak Identyfikator platformy(*), adres e-mail, nazwa, adres IP, adres pocztowy, numer telefonu, data urodzenia, płeć, kraj zamieszkania, język, narodowość itp.;

b. informacje o aktywności w Internecie lub innych podobnych sieciach, np. zachowanie Użytkownika podczas przeglądania witryn i informacje o urządzeniu podczas korzystania z naszych Gier i Usług (tj. model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, adres MAC, identyfikator urządzenia, typ sieci, ustawienia strefy czasowej, stan baterii, rozdzielczość ekranu itp.), itp.;

c. informacje dotyczące gry, np. raporty o awariach i szczegóły dotyczące aktywności systemu (takie jak ustawienia gry, data/czas gry itp.);

d. informacje o transakcjach, takie jak data zakupu, pozycje itp.

Używamy powyższych danych osobowych o Użytkowniku w celu obsługi i udostępniania naszych Gier i Usług. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika można znaleźć w punkcie „3. Sposób wykorzystywania danych Użytkownika”.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy dla celów biznesowych dane osobowe dotyczące Użytkownika ujawniliśmy:

a. dostawcom platform, dostawcom narzędzi blokujących oszustwa, dostawcom usług przechowywania danych w chmurze, dostawcom usług płatniczych, platformom marketingowym, dostawcom ankiet internetowych, dostawcom w zakresie obsługi klienta, firmom kurierskim, dostawcom usług czatu.

Możemy również przekazywać usługodawcom lub podmiotom zewnętrznym pewne dane osobowe w celu świadczenia lub ulepszania naszych usług. Okres przechowywania dla każdej kategorii danych osobowych wymienionych powyżej określamy na podstawie:

a. wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych mających zastosowanie do takich informacji;

b. udostępniania i obsługi Gier i Usług.

- Prawa Użytkownika dotyczące prywatności w stanie Kalifornia

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z poniższych praw w związku z danymi osobowymi. Aby skorzystać z tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@krafton.com lub odwiedzić naszą stronę pomocy, aby zapytać o swoje prawa.

Należy pamiętać, że do złożenia wniosku wymagany jest co najmniej adres e-mail Użytkownika, a także informacje dodatkowe umożliwiające weryfikację. W przypadku korzystania z praw za pośrednictwem poczty elektronicznej należy określić prawo lub prawa, z których chce się skorzystać.

Zweryfikujemy tożsamość Użytkownika i odpowiemy na jego wniosek w ciągu 45 dni kalendarzowych. W razie potrzeby możemy udzielić odpowiedzi w ciągu dodatkowych 45 dni, a maksymalnie w ciągu 90 dni od daty otrzymania wniosku, pod warunkiem że powiadomimy o tym fakcie i wyjaśnimy przyczynę opóźnienia.

a. Prawo do wiedzy i prawo dostępu do danych

Użytkownik może maksymalnie dwukrotnie w okresie 12 miesięcy zażądać od nas następujących informacji:

- kategorie danych osobowych, które zostały zebrane od Użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz konkretne dane osobowe, które zostały zebrane od Użytkownika;

- kategorie źródeł, z których zebrano dane osobowe;

- cele biznesowe lub handlowe, dla których gromadzone są dane osobowe;

- kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych lub sprzedaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz kategorie podmiotów zewnętrznych, którym informacje zostały ujawnione lub sprzedane (jeśli dotyczy).

b. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia zebranych od niego danych osobowych.

c. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych. O skorzystanie ze swoich praw można wnioskować poprzez wiadomość e-mail.

d. Zakaz dyskryminacji

Użytkownik ma prawo do tego, by nie być dyskryminowanym za korzystanie z tych praw do prywatności.

e. Prawo do rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania danych

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia Użytkownik może zrezygnować ze sprzedaży i udostępniania swoich danych osobowych, żądając, aby nie były one sprzedawane ani udostępniane w żadnej formie. W przypadku reklamy ukierunkowanej Użytkownik może kontrolować udostępnianie swoich danych osobowych w celu uzyskania reklamy ukierunkowanej za pośrednictwem naszej witryny. Użytkownik może zrezygnować z reklamowych plików cookie poprzez nasz baner plików cookie.

JEDNAKŻE W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY NIE „SPRZEDALIŚMY” DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM, ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU ZAWARTĄ W USTAWIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW W STANIE KALIFORNIA (ANG. CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT, CCPA).NIE „UDOSTĘPNILIŚMY” RÓWNIEŻ INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM NA POTRZEBY WIELOKONTEKSTOWYCH REKLAM BEHAWIORALNYCH.

f. Prawa małoletnich w stanie Kalifornia

Osoby niepełnoletnie poniżej 16. roku życia mają prawo do żądania usunięcia lub uzyskania informacji umieszczonych w witrynach, takich jak fora lub tablice ogłoszeń.

g. Zapal światło

Użytkownik ma prawo zażądać podania kategorii danych osobowych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy podmiotom zewnętrznym dla celów ich marketingu bezpośredniego oraz informacji o odpowiednich podmiotach zewnętrznych. Ponadto Użytkownik może zażądać, aby jego dane osobowe nie były ujawniane podmiotom zewnętrznym dla celów ich marketingu bezpośredniego.

h. Ograniczone wykorzystanie i ujawnianie wrażliwych danych osobowych

Użytkownik ma prawo do ograniczenia wykorzystania swoich wrażliwych danych osobowych. NIE WYKORZYSTUJEMY WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA dla celów, które wymagają od nas oferowania opcji takiego ograniczenia. Gdy będziemy gromadzić wrażliwe dane osobowe Użytkownika, uzyskamy od niego zgodę.

- Upoważniony przedstawiciel

Użytkownik może wyznaczyć inną osobę lub podmiot („upoważniony przedstawiciel”) do działania w jego imieniu w związku z jego prośbą o prawa gwarantowane przez CCPA. Upoważniony przedstawiciel to osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zarejestrowany przez Sekretarza Stanu w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie stanu Kalifornia upoważnione przez Użytkownika do działania w jego imieniu w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji lub usunięcie danych.

Aby skorzystać z usług upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia wniosku, należy dostarczyć przedstawicielowi podpisaną zgodę. Upoważniony przedstawiciel Użytkownika może złożyć wniosek o udostępnienie lub usunięcie danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@krafton.com. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami, przekażemy zatwierdzony formularz do przesłania przez przedstawiciela Użytkownika.

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji, gdy przedstawiciel posiada pełnomocnictwo zgodnie z sekcjami 4000–4465 Kodeksu Probacyjnego (ang. Probate Code). Należy pamiętać, że możemy odrzucić wniosek przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został upoważniony przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Zgodnie z ustawą CCPA, przedstawiciel Użytkownika jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymywanie rozsądnych procedur i praktyk w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony informacji Użytkownika i wykorzystywania jego danych osobowych wyłącznie w celu spełnienia żądania Użytkownika.

W razie ewentualnych pytań dotyczących niniejszej Polityki lub korzystania z praw opisanych powyżej należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@krafton.com.

3) Wirginia

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Wirginia, mogą mu przysługiwać prawa opisane poniżej. Należy pamiętać, że do złożenia wniosku wymagany jest co najmniej adres e-mail Użytkownika, a także informacje dodatkowe umożliwiające weryfikację. W przypadku korzystania z praw za pośrednictwem poczty elektronicznej należy określić prawo lub prawa, z których chce się skorzystać.

- Prawa dotyczące prywatności dla mieszkańców stanu Wirginia

a. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia zebranych od niego danych osobowych.

b. Prawo do wiedzy, prawo dostępu do danych i prawo do ich przeniesienia

Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do danych osobowych zgromadzonych od niego. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
c. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych. O skorzystanie ze swoich praw można wnioskować poprzez wiadomość e-mail.

d. Prawo do odwołania
Jeśli odmówimy podjęcia jakichkolwiek działań w ramach jakiegokolwiek żądania złożonego przez Użytkownika w związku z prawami opisanymi w powyższych punktach, Użytkownik może poprosić o ponowne rozważenie naszej odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres, z którego otrzymał decyzję. Wnioski o ponowne rozpatrzenie muszą być złożone w ciągu 45 dni od otrzymania informacji.

e. Zakaz dyskryminacji
Użytkownik ma prawo do tego, by nie być dyskryminowanym za korzystanie z tych praw do prywatności.

W razie ewentualnych pytań dotyczących niniejszej Polityki lub korzystania z praw opisanych powyżej należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@krafton.com.